fark

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Eğer ben ben de senin gibi olsaydım, sadece ben olsaydım, bu ev çok daha farklı olurdu.

If I was if I was more like you, if it was just me, this house would look different.

Başka şeyler görmek istiyorum, farklı, yeni şeyler farklı insanlarla konuşmak istiyorum.

I want you to see other things, different, new things, talk to different people.

Kim bilir, belki bu kez farklı olur, değil mi?

Who knows, maybe this time it will be different, right?

Ama şimdi farklı bir an, Ve farklı seçimler yapmak için bir şans.

But this is a different moment, and it's a chance to make a different choice.

Bizim için iyi bir şey yaptın, farkındasın değil mi?

You know you did a good thing for us, right?

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Ama gelecek olan para ile ilgili de çok farklı bir şey var.

Just, there's also something very different about the money coming in.

Sen bir sürü istedi, Daha sonra farklı şeyler ve bir çok Senin için her şeyi yapamadı.

You asked for a lot, a lot of different things and then I couldn't do it all for you.

Sen de farkındasın, değil mi?

You know it, too, right?