Turkish-English translations for farklılık:

difference · diversity · distinction · discrepancy · differentiated, differential, differentiation · other translations

farklılık difference

Hayır, sadece son zamanlarda onda bir farklılık var ve bu iyi değil.

No, it's just that something is different with him lately and it's not good.

Bu gerçekten çok ince bir farklılık.

That is really a very fine difference.

Farklılık yaratmak için bir şans.

A chance to make a difference.

Click to see more example sentences
farklılık diversity

Farklılık getirdiğiniz için sağ olun, çocuklar.

Thanks for bringing the diversity, guys.

Bugün farklılık günü, Jim. Keşke hergün farklılık günü olsaydı.

It's diversity day Jim, wish everyday was diversity day.

Kadın, erkek, siyah, beyaz aşırı farklılık!

Man, woman, black, white so much diversity!

Click to see more example sentences
farklılık distinction

Erkek ve kadın beyinleri arasında belirgin farklılıklar vardır.

There are distinct differences between male and female brains.

Korkarım bu daha önce olan bir farklılık.

I'm afraid that's a distinction for earlier.

İyi zevk, iyi giysiler, zarafet, farklılık.

Good taste, good clothes, refinement, distinction.

Click to see more example sentences
farklılık discrepancy

Seninki gibi ama bazı farklılıklar var.

It's like yours. But there are discrepancies.

Farklılık falan yok.

There's no discrepancy.

Zaman konusunda bir farklılık olduğu

There's a discrepancy about the time

farklılık differentiated, differential, differentiation

Ve hız farklılıkları yaratır.

And create a velocity differential.

Farklılıklar içeren kutupsal polarik iyonlar şarjı,

It consists of differentially charged polaric ions,

Sanki orada, bir farklılık... .gerekli gibi güzel bir... .bas kısmı.

Feels like a need a differentiator there a cool bass part.