feshedildi

Teknoloji işe yaramadı ve Blockbuster ile olan anlaşma feshedildi.

The technology didn't work and the deal with Blockbuster soon collapsed.

Hayır mı? Üzgünüm Bayan Cooper ama şu andan itibaren Torchwood feshedildi.

Well, I'm sorry, Miss Cooper, but from this moment on Torchwood is defunct.

Bu vesileyle bu Parlamento feshedildi.

This Parliament is hereby dissolved.

Tıbbî ve cerrahi ayrıcalıkların geçici olarak feshedildi.

Your medical and surgical privileges have been temporarily revoked.