fikrin

Evet evet, bu çok iyi bir fikir.

Yeah yeah, that's good, that's good.

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Teşekkürler ama bence bu çok, çok kötü bir fikir. Neden?

Well, thank you, but I think that is a very, very bad idea.

Gerçekten bu konuda bir fikrim yok ama

I don't really know about that, but

Seni görmek harika ama bence bu iyi bir fikir değil.

It's wonderful to see you, but i don't think that's a good idea.

Biliyor musun, belki de bu iyi bir fikir değil.

Oh, you know what? Maybe this isn't such a good idea.

İyi fikir ama hayır.

That's good, but no.

Kötü bir fikir olduğunu düşündüğünü biliyorum, ama bu yapmam gereken bir şey.

I know you think it's a bad idea, but it's something I have to do.

Yani şimdi diyorsun ki bu iyi bir fikir çünkü senin fikrin.

Oh, so now you think it's a good idea, because it's your idea.

Oh, hayır, hayır, bu gerçekten kötü bir fikir.

Oh, no, no, this is a really bad idea.