filmi

Bakın, bu filmi geri almak için beş saatimiz var bu imkansızimkansız gibi görünebilir, ama bizim için değil.

Look, we have five hours to get this movie back, and that may seem impossible, but not for us.

Bu harika bir Amerikan filmi ve onu kim yaptı?

This is a great American movie, and who made it?

Aylardır bu filmi izlemek istiyordum. Bu gece bunun için harika bir gece.

I wanted to see this movie for months and tonight is the perfect night.

En son ne zaman bir filmi görmek için bir bilet satın aldın?

When was the last time you bought a ticket to see a movie?

Sen zeki bir çocuk musun? En iyi filmi ver bana, tamam mı?

You're a smart kid, Give me your best one, okay?

Sanırım ben bu filmi daha önce gördüm.

I think I've seen this movie before.

Hayır, ben sadece senin doğru filmi aldığından emin değilim, hepsi bu.

No, I'm just not sure that you got the right movie, that's all.

Eğer "Seni seviyorum." dersem, kötü bir Amerikan filmi gibi mi olur?

If I say, "I love you.", does that sound like a bad American movie?

Yani sen bu filmi gördün mü?

What do you mean, you've seen this?

Sana gerçekten benim en sevdiğim filmi söylemek istiyorum.

I really wanna tell you what my favorite movie is.