filozoflar

Ben bir askerim, filozof değil.

I'm a soldier, not a philosopher.

Ben bir astronotum Profesör, filozof değil.

I'm an astronaut. Professor. Not a philosopher.

Ben bir bilim adamıyım, filozof değil!

I am a scientist, not a philosopher!

Steve bir fizikçi, filozof ve profesyonel müzisyendir.

Steve is a physicist, philosopher, and professional musician.

Hayır, o bir Fransız filozof.

No, he's a French philosopher.

İşte senin için bir Yunan filozof.

Well, here's a Greek philosopher for you.

Bir asker ve bir filozof.

A soldier and a philosopher.

Bir filozof ilk ve son olarak kendisinden ne talep eder?

What does a philosopher first and last demand from himself?

Alman filozof Walter Benjamin, son derece derin bir şey söylemişti.

The German philosopher Walter Benjamin said something very deep.

Ben sadece bir filozof değilim, bayım.

I'm not only a philosopher, sir.