Turkish-English translations for fiyatlı:

price, priced · affordable · other translations

fiyatlı price, priced

İstediğim bu: Temiz ve uygun fiyatlı bir yer.

That's what I need: a clean place, reasonably priced.

Temiz ve uygun fiyatlı bir yer.

A clean place, reasonably priced.

Bu elimizdeki en uygun fiyatlı muhafazadır.

That is our most modestly priced receptacle.

Click to see more example sentences
fiyatlı affordable

Yetkin, çalışkan ve uygun fiyatlı olan birisi?

Someone who's competent and hardworking and affordable?

Uygun fiyatlı bir sürü sağlık hizmeti seçeneği var, Vin.

There's plenty of affordable health care options, Vin.

Köprüler, kaleler, makul fiyatlı evler.

Bridges. Castles. Affordable housing.