formlarını

Çok değil, ama bir yaşam formu olabilir.

Not much, but it could be a life form.

Hala bir çeşit enerji formu. O siyah maske bir kalkan, şeklini bir arada tutuyor.

He's still some form of energy, that black mask is a shield, it's keeping his form intact.

Bir şey için yayın formu gibi görünüyor.

Looks like a release form for something.

Sadece şu lanet formu imzala.

Just sign the damn form.

Dr. Mantlo. Bu, Peter Saldua için başka bir doktor tarafından doldurulmuş tıbbi bir form.

Dr. Mantlo, this is a medical form completed by Peter Saldua for another of his doctors.

Bir sorun olduğunu söyleyin ona, burada bir form eksik.

Tell him there's a problem. He's missing a form.

Bu, Peter Saldua için başka bir doktor tarafından doldurulmuş tıbbi bir form.

This is a medical form completed by Peter Saldua for another of his doctors.

Uzaylı bir yaşam formu değilsin.

You're not an alien life form.

Bu bir kayıp şahıs formu.

This is a missing person form.

Majesteleri, Burada yaşam formları varsa, o zaman Senato bir karar vermelidir.

Your majesty, if there are life forms here, then the Senate must decide jurisdiction.