Turkish-English translations for frank:

frank · franc · other translations

We also found translations for word frank in English.

frank frank

Ben de Frank gibi aptalca şeyler yapıyordum, sonra hayat bana ikinci bir fırsat verdi, ben de iyi şeyler yapmaya başladım.

I used to do stupid things like Frank, then life gave me a second chance, and I started doing good things.

Ama inan bana Frank

But believe me, frank

Ben hep burada olacağım, Frank.

I'll always be here, Frank.

Click to see more example sentences
frank franc

Yarım milyon Frank bir sürü iyi şey satın alır, Bay Leyden.

Half a million francs, Mr. Leyden, Will buy a lot of good things.

Le Diable, dünya güreş şampiyonu,. .Cirque d'Hiver'in idolü. Bir duş için üç frank, tamam mı?

Le Diable, world wrestling champion, idol of the Cirque d'Hiver Three francs for a shower, d'accord?

Bunun için on Frank.

Ten francs for this.

Click to see more example sentences