Turkish-English translations for göçük:

dent · other translations

göçük dent

Çok kadınsı, güzel bir ufak göçük.

A beautiful little dent, very feminine.

O göçük zaten orada vardı.

The dent was already there.

Daha bir göçük bile yapmadık.

We haven't even made a dent.