Turkish-English translations for gökkuşağı:

rainbow · other translations

gökkuşağı rainbow

Belki biraz gökkuşağı bilekliği veya başka bir şey.

Maybe a little rainbow bracelet or something.

Teknik açıdan gökkuşağı seni buraya getirdi.

Technically the rainbow brought you here.

Orada yine bir gökkuşağı var.

There's a rainbow over there again.

Click to see more example sentences