gömmek

Central Park'ta, ceset gömmek için mükemmel bir yer.

Central Park, a perfect place to bury a body.

Ve o zaman, sonsuza dek gömülmüş olacak.

And then, it shall be buried forever.

Onu üç yıl önce buraya gömdüler.

They buried him here three years ago.

Eşi bir ay önce toprağa gömülmüş bir adam için gayet iyiyim.

For a guy who buried his wife a month ago, I'm doin' okay.

Bahse varım çocuk onları öldürdü ve sonra da gömdü.

I bet the kid killed her parents and then buried them.

Ve çukur kazmak için. ve dolabı gömmek için hiç soru sormak da yok.

And for helping me dig a hole and bury the fridge in it no questions asked.

Bu mümkün değil. Onu gömülürken gördüm.

That's not possible I saw her put

Onu önce Kaptan ve Sam gömdü.

The captain and Sam buried him first.

İnşaat alanı. Cesedi gömmek için çok uygun bir yer.

Construction site would be a convenient place to bury a body.

Burada gömülmüş bir kız var?

There's a girl buried around here?