gömmek

Onu bir yerlere gömdü.

He buried it somewhere.

Sizi canlı canlı gömdü.

He buried you alive.

Onları kilise gömdü değil mi?

The church buried them, didn't they?

Kadın onu buraya gömdü.

She buried him here.

Onbaşı Finn diri diri gömülmüştü.

Lance Corporal Finn was buried alive.

Bu kişi canlı canlı gömülmüş?

This person was buried alive?

Onları kim gömdü?

Who buried them?

Burası seni gömmek için güzel bir yer.

This is a good spot to bury you.

O gün, onun gömdüğü cesetler..

The bodies he buried that day

Peder, beni San Carlos'a gömün, olur mu?

Father, bury me in San Carlos, will you?