Turkish-English translations for gönder:

sending · transmission · other translations

gönder sending

Hanımefendi, lütfen ambülans gönderin. Burada acil bir durum var, bir kız kendini kötü hissediyor.

Madam, please, send a car, we have an emergency here, a girl that feels very bad.

O zaman başka ne gibi bir sebebin olabilir o görüntüleri göndermek için?

Then what other reason could you have had to send in that video?

Biraz para gönder.

Send some money.

Click to see more example sentences
gönder transmission

Bu rapor göndermek için yapılan kutsal bir seremoni.

This is a holy ceremony for report transmission.

Albay Hendrickson'un gönderdiği son mesajlar var.

We have Colonel Hendrickson's final transmissions.

Mikro veri iletimi göndermek için hazırlan.

Prepare to send microburst transmission.

Click to see more example sentences