Turkish-English translations for görüşlü:

sighted, sight · minded, mind · visionary · other translations

görüşlü sighted, sight

Bizde "Houston Ray Kırmızı, Houston Ray Beyaz,"var. ve" Houston Ray gül" görüşünü temizler.

We got "Houston Ray red, Houston Ray white," and the Houston Ray rose is clean out of sight.

Ve menzildeki her şeyi görürüm Hey, hey, hey, dur

And I see everything in sight Hey, hey, hey, stop

Binbaşı Coker hem gören, hem göremeyen tüm vatandaşların onlarla mücadeleye yardım etmesini istiyor.

'Major Coker has asked 'that every citizen, both sighted and unsighted, help to fight them.

Click to see more example sentences
görüşlü minded, mind

Ve görünüşe göre, kendi başına bir zihin var.

And apparently, it's got a mind of its own.

Görünüşe göre aklın başka yerdeydi.

Apparently, your mind was somewhere else.

Jonathan, kendimi çok açık görüşlü bir arkadaş olarak görüyorum.

Jonathan, I consider myself a very open-minded friend.

Click to see more example sentences
görüşlü visionary

Öğrenciler, bu Lou Landers, ileri görüşlü bilim adamımız ve Amalgamatedin CEO'su.

Students, this is Lou Landers, visionary scientist and CEO of Amalgamated.

Joe pek çok yönden ileriyi gören bir ressam.

Joe is an artist and, in many ways, a visionary.

Bu Mengele sanki bir geleceği görmüş!

This Mengele sounds like a visionary!

Click to see more example sentences