Turkish-English translations for görülmek:

occur · other translations

görülmek occur

Görünüşe göre, bu strateji onun hiç bir zaman aklına gelmedi.

Apparently, that strategy had never occurred to him.

Albay, bu dağın altında görülmemiş bir şeyler oluyor.

Colonel, something unprecedented is occurring under this mountain.

Bazı yan etkiler görülebilir.

Some side effects may occur.

Click to see more example sentences