görürsen

Ben de onu görmek isterim.

I want to see her too.

Gördün işte, şimdi daha iyi oldu.

See, now, that's more like it right there.

Annem benim için öldü ve ben onu bir daha hiç göremeyeceğim.

My mother died for me and I'll never see her again

Güzel görünüyor ama bunu daha önce hiç görmedim.

Looks nice, but I've never seen it before.

O gece onu gördün mü?

Did you see him that night?

Seni de görmek çok güzel.

Very nice to see you.

Oh, seni görmek güzel.

Oh, good to see you.

Bu adamı daha önce hiç gördün mü?

Have you ever seen this guy before?

Ona göre değil o kız.

She is not right for him.

Bu adamları tanıyor musun, daha önce hiç gördün mü?

You know these guys, you ever seen these guys before?