gördük

Bu sana göre değil.

That is not for you.

Ama sana göre değil.

But, not for you.

O hiç bana göre değil.

That is not for me.

Küçük bir kız var. Küçük bir kız var, gördün mü?

And there's a little girl there's a little girl, see?

Ne bu sana göre?

What is this to you?

Bu sadece bana göre değil.

This is just so not me.

Ama bana göre değil.

But just not for me.

Bu tamamen doğru değil, ama o benim çocuğum ve ben onu mutlu görmek istiyorum.

It's not exactly true, but she's my kid and I want to see her happy.

Pekala, önemli olan şey, şu an benim burada olmam, ve bu gece çok hoş görünüyorsun.

Well, the important thing is I'm here now, and you look really nice tonight.

İyi o zaman, çünkü seni bir daha görmek istemiyorum.

That's good, because I don't want to see you again.