Turkish-English translations for gören:

sighted · other translations

gören sighted

Bizde "Houston Ray Kırmızı, Houston Ray Beyaz,"var. ve" Houston Ray gül" görüşünü temizler.

We got "Houston Ray red, Houston Ray white," and the Houston Ray rose is clean out of sight.

Ve menzildeki her şeyi görürüm Hey, hey, hey, dur

And I see everything in sight Hey, hey, hey, stop

Binbaşı Coker hem gören, hem göremeyen tüm vatandaşların onlarla mücadeleye yardım etmesini istiyor.

'Major Coker has asked 'that every citizen, both sighted and unsighted, help to fight them.

Click to see more example sentences