Turkish-English translations for gösteren:

showing · indicative, indicating · other translations

gösteren showing

Peki ya orada çok tatlı bir erkek antilop varsa ya da liderlik özellikleri gösteren bir dişi?

Well what if there's a really cute male antelope or a female that shows signs of leadership?

Şimdi bu bütün giriş ve çıkışları gösteren bir plan.

Now, this is the plan showing all the entrances and exits.

Dört dakika sonra, o taşındı kazayağı gösteren fotoğraf aldı.

Four minutes later, he took the photo showing the moved crowbar.

Click to see more example sentences
gösteren indicative, indicating

Bunun gerçek olduğunu gösteren bir şey yok ama hayal gücün için teşekkür ederim.

There's nothing to indicate that that is true but I thank you for your imagination.

Hayır, bunu gösteren bir belirti yok.

No, it's nothing to indicate that.

Naomi Walling'in e-maillerinde McClaren ile kişisel bir bağlantısı olduğunu gösteren hiçbir şey yok.

HERNDON: Well, there's nothing in Naomi Walling's e-mails that indicate a personal connection to McClaren.

Click to see more example sentences