gösterimizi

Sadece bugün, bu öğleden sonra eğlenceli gösterimizi size sunacağız, burada, bu meydanda.

Today only, this afternoon we'll present our cheerful show, here, on this square.

Sadece bugün, bu öğleden sonra eğlenceli gösterimizi size sunacağız.

Only today, this afternoon we'll present our cheerful show.

O tüm salsa gösterimizi çaldı.

She stole our whole salsa show.

Yvonne Encanto küçük, muhteşem gösterimizi aldı.

Yvonne Encanto bought our awesome little show.

Shayna "sal"gösterimizi" çaaa

Shayna "shole" our "stalsa