götür

Lütfen, lütfen Beni eve götür!

Please, please take me home now!

Beni geri götür, lütfen.

Take me back there, please.

Lütfen beni eve götür.

Please, take me home.

Beni eve götür lütfen.

Take me home please.

Al, bunu geri götür ve bana başkasını getir.

Here, take this back and get me another.

Onu götür ve geri gel.

Take her and come back.

Sadece eve götür beni lütfen.

Just please take me home now.

Lütfen beni oraya götür.

Please take me there.

Şimdi beni geri götür

Now take me back.

O halde beni eve götür lütfen.

Then you can take me home, please