gözetmenim

Bu Estee, nam-ı diğer benim asil gözetmenim ama ben ona kısaca "dalkavuk" diyorum.

This is Estee, A.K.A., my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.

Nam-ı diğer benim asil gözetmenim ama ben ona kısaca "Dalkavuk" diyorum.

A.K.A. my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.