güçlü

Onun için güçlü ol.

Be strong for him.

Yeteri kadar güçlü değilim.

I'm not strong enough.

Hayır, bu beni güçlü yaptı.

No. It made me strong.

Onun güçlü olduğunu düşünüyorsun ama gerçekte o sadece

You think she was strong, but really, she was just

Evet, güçlü minik bir adam.

Yeah, he's a strong little guy.

Bana güçlü ve cesur olmayı öğrettin. Ama sen bir korkaksın!

You taught me to be strong and brave, but you're a coward.

Kocam da çekici, yakışıklı ve güçlü birisi değil mi?

And my husband is attractive and charming and powerful. Right?

Yeterli güç ve para yok mu?

Not enough money and power?

Sorun şu ki, bu gücü sen mi kontrol edeceksin?

The question is, will you control that power?

Bu da bizi birlikte güçlü yapar.

That also makes us strong together.