Turkish-English translations for güçler:

power · strength · ability · other translations

güçler power

Jerry, sana söylüyorum, ben de böyle bir güç var ve onu kontrol edemiyorum.

Jerry, I'm telling you, I have this power and I have no control over it.

Belli ki, senden daha güçlü biri.

Obviously someone more powerful than you.

Sen çok güçlü bir adamsın, Tony.

You're a very powerful guy, Tony.

Click to see more example sentences
güçler strength

Bana bu adamlara umut verecek gücü verdin, ve belki bir gün, bir şansımız daha olur.

You've given me the strength to give these men hope."And maybe one day. A second chance.

Tanrım, bana yarın için dayanma gücü ver.

Lord give me the strength to deal with tomorrow.

Savaşmam için bana güç ver.

Give me strength to fight

Click to see more example sentences
güçler ability

Dinle bu senin güçlerini bile aşar oğlum.

Listen this thing is beyond even your ability, son.

İnsanları bir araya getirme yeteneğin çok güçlü.

Your ability to bring people together is very powerful.

Ama hepimizin güçleri, vasıfları ve yetenekleri var.

But all of us have powers, skills and abilities.

Click to see more example sentences