günahkâr

Umutsuz bir günahkâr için yer var

Is there a place for the hopeless sinner

Zengin bir günahkâr yoksa ölü bir aziz mi olmak istersin?

Would you rather be a rich sinner or a dead saint?

O, eski bir günahkâr, efendim.

He's an old sinner, sir.

Burada, Tanrı'yı arayan bir günahkâr var mı?

Is there a sinner here looking for God?

Günahkâr şövalye, ne yaptın sen?

Wicked knight! What did you do?

Adı "Bir Ördek Avcısı Bir Günahkâr Olmaktan Nasıl Kaçınır.

Called "How the Duck Hunter Avoids Being a Sinner.

Bir Ördek Avcısı Bir Günahkâr Olmaktan Nasıl Kaçınır.

WARD: "How a Duck Hunter Avoids Being a Sinner.

Git biraz uyu, günahkâr.

Get some sleep, sinner.

İsa bir günahkâr olduğumu biliyor.

Jesus knows that I'm a sinner!

Ben de bir günahkâr olabilirim, ama sen Senin Waleran'dan bir farkın yok Philip.

I may be a sinner, too, but you, you, Philip, are no better than Waleran.