Turkish-English translations for güneşli:

sunny · sunshine · clear · sunlit · other translations

güneşli sunny

Gerçekten iyi bir yere. güneşli büyük bir evi olan, çiçeklerle dolu bir bahçesi, çalan bir piyano sesi,

To a really good place. With a big sunny house, a garden full of flowers, the sound of piano playing,

Geçen kış ki o güneşli sabahı hatırlıyor musun?

Do you remember that sunny morning last winter?

Her gün güneşli.

Sunny every day.

Click to see more example sentences
güneşli sunshine

It ve yağmur var Aynı zamanda güneş. bir aşk evlilik var bir yerde yer alıyor.

It's raining and there is sunshine at the same time. There is a love marriage taking place somewhere.

Benim için sen bir mucizesin Tıpkı sıcak güneş ışığı gibi

To me you are a miracle that's warm like the sunshine.

Güneş ışığı ve mutlu düşünceler.

Sunshine and happy thoughts!

Click to see more example sentences
güneşli clear

Bugün hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklıklar da yükseliyor.

Today's weather will be sunny and clear with the temperature rising.

Bugün hava rüyalı ve güneşli, güneşli, güneşli, güneşli, güneşli bir günden sonra açılacak.

Today's weather is dreamy and will clear up after a sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day.

Hava yarın da açık ve güneşli olacak.

It'll be sunny and clear again tomorrow.

Click to see more example sentences
güneşli sunlit

Belki bunun gibi sığ, güneşin vurduğu bir havuzda başladı.

Perhaps it began in a shallow, sunlit pool, just like this.

Hapis yok, sadece mutlu son sessiz, güneşli, huzurlu bir psikiyatri enstitüsünde.

No prison for him,Njust a happy ending in a quiet, sunlit, peacefulNpsychiatric institute.