Turkish-English translations for güneybatı:

southwest · southwestern · other translations

güneybatı southwest

Rüzgar taze ve kuvvetli görünüyor, güneybatıdan artarak

The wind looks fresh and strong, increasing southwest

Güneybatı Detroit, zorlu bir şehir.

Southwest Detroit, a tough town.

Temas, güneybatı köşesi!

Contact southwest corner!

Click to see more example sentences
güneybatı southwestern

Biz, olası bir yer var ikinci kat, güneybatı köşesinde.

We have a possible location, second floor, southwestern corner.

Güneybatı Finans ve İktisat Üniversitesi!

Southwestern University of Finance and Economics!

Bunlar Güneybatı kesimi malzemeleri!

Those are southwestern ingredients!