Turkish-English translations for güvenilmez:

unreliable · untrustworthy · insecure · shifty · wild · unsound · slippery · unfaithful · other translations

güvenilmez unreliable

Görünüşe göre "güvenilmez" "evsiz" için başka bir kelime.

Apparently, "unreliable"is just another word for" homeless.

Bazen düşüncesiz olabiliyor saygısız, kibirli çocuksu, güvenilmez, küstah

He can be thoughtless Inconsiderate, vain, Childish, unreliable, arrogant

İyi avukat, güvenilmez tanık.

Good lawyer, unreliable witness.

Click to see more example sentences
güvenilmez untrustworthy

Kindar, sinirli, güvenilmez nefret dolu, ve sahtekârın tekiyim. Aynı babam gibi.

I'm spiteful, angry, untrustworthy, hateful and dishonest, just like Dad.

İtaatsiz ya da güvenilmez biri değilim.

I am not insubordinate or untrustworthy.

Yozlaşmış ve güvenilmez yerel yetkililerle mi çalışıyorsunuz?

Are you dealing with corrupt or untrustworthy local officials?

Click to see more example sentences
güvenilmez insecure

Çünkü o güvenilmez.

Because he's insecure.

Ve kendine güvenerek. Sadece sakin ol.

And less insecure and more just cool.

Kendime güvenmiyorum çünkü Zoey çok ateşli.

I'm insecure because Zoey. Is so hot.

Click to see more example sentences
güvenilmez shifty

Bütün bu açgözlülük, yalanlar, güvenilmez avukatlar ve sahte doktorlar!

All this greediness and lying and shifty lawyers and phony doctors!

Güvenilmez bir suratın var.

You have a shifty face

Dikkatli ol Bay Güvenilmez.

You be careful, Mr Shifty.

güvenilmez wild

Ama Aditi vahşi de olsa, deli de olsa da o, aynı zamanda güvenilecek en güzel dost.

But as wild and insane as Aditi can be she's also a beautiful, trustworthy friend.

Sen vahşi, müsrif ve güvenilmez birisin.

You're wild, extravagant, and unreliable.

güvenilmez unsound

Ve her zaman, bu gülümseyen gökyüzü ve güvenilmez deniz.

And all the time, that smiling sky and this unsounded sea.

güvenilmez slippery

Ajan Chesnic, Bayan Carlisle oldukça güvenilmez biri, değil mi?

Agent Chesnic, uh Ms. Carlisle is pretty slippery, isn't she?

güvenilmez unfaithful

Fakat biliyorum, o güvenilmez değil

But I know, she isn't unfaithful