güvenin

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Sadece bir süre için, belki bir yada iki yıl, geri dönmek için güvenli olana kadar.

Uh uh Just for a while, maybe a year or two, until it's safe for us to come back.

Bizim gibi insanlar için bir yer var, orada güvende olursun.

There is a place for people like us where you'll be safe.

Bu dünya, yalnız bir kadın için güvenli değil.

This world is not safe for a woman alone.

Bu kasaba artık benim gibi insanlar için güvenli değil.

This town isn't safe for people like me anymore.

Bak, sana ne olduğunu bana söyle ve işin güvende olsun.

Look, you tell me what happened to you, and your job is safe.

Tamam, bu kadar geç bir saatte eve gitmek güvenli değil, o yüzden sabah gideceğim.

Okay, it's not safe to go home so late, so I'll leave in the morning

Ve güven bana o küçük bir kız değil.

And trust me, she's not so little. Trust you?

Şu adam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve ben ona güvenmiyorum.

We don't know anything about that guy, and I don't trust him.

Bana güven. Bu bizim için harika olacak.

Trust me this is gonna be great for us.