güzeldir

Burada her zaman güzeldir, bu ne?

It's always nice here. What's this?

Hiç de değil, o çok güzeldir.

Not at all, it's very good.

Eminim tıpkı benim karım gibi o da çok güzeldir.

I'm sure she was beautiful, just like my wife.

Ve bu çok güzeldir.

And it's so beautiful.

Bu yüzden insanlar güzeldir.

That's why people are beautiful.

Hadi ama Charles, çok eğlenceli, ayrıca senin sesin de çok güzeldir.

Come on, Charles, it's all in fun. Besides, you have a nice voice.

Yılın bu zamanı çok güzeldir.

It's beautiful this time of year.

Sakin ol hoşgeldin Seni görmek hep güzeldir

Be calm Welcome Always nice to see you

Evet, hoş ve güzeldir

Yes, she's nice and pretty

Gerçek bir kadın güzeldir.

A real woman is beautiful.