Turkish-English translations for gıda:

food · sustenance · nourishment · other translations

gıda food

Bu, sadece benim veya bu gıda inanılmaz, değil mi?

Is it just me, or is this food incredible, right?

Merak etme, Bu sadece su ve gıda boyası.

Don't worry, it's just water and food coloring.

Koruyucu uygun bir çift bulur gıda katkı maddeleri kullanarak kimyasal gebelik elde ederiz.

The Keeper finds a suitable couple and, using food additives, we induce a chemical pregnancy.

Click to see more example sentences
gıda sustenance

İyi yiyecek değil, ama temel gıdalar.

Not good food, but basic sustenance.

gıda nourishment

Sonra müzik de tatlı bir gıda olabilir öyle değil mi?

And then music can be sweet nourishment, too, don't you think?