Turkish-English translations for gaddarlık:

brutality · cruelty · atrocity · monstrosity · other translations

gaddarlık brutality

Scarran gaddarlığı beni şaşırtıyor.

Scarran brutality surprises me.

Kocam Xavier Maillard'ı ben öldürdüm bu gaddarlığa bir son vermek için.

I killed my husband, Xavier Maillard to put an end to his brutality.

Horatio, polis gaddarlığı ciddi konudur.

Horatio, police brutality is serious business.

Click to see more example sentences
gaddarlık cruelty

Gaddarlıktan-Uzak Kozmetik". Bir dükkân, gaddarlıktan-uzak kozmetikler satıyordu.

Cruelty-free cosmetics." A store was selling cruelty-free cosmetics.

O denli gaddarlık ve o denli nezaket.

So much cruelty and so much kindness.

Hiç yoldan çıkmazsın. Gaddarlık yok.

You have no aberrations no cruelty.

gaddarlık atrocity

Danglars Bankası böyle bir gaddarlığa katkıda bulunamaz.

The Danglars bank won't contribute to such atrocities

Hem de bu gaddarlıkta?

And in this atrocity?

gaddarlık monstrosity

Bu senaryo tam bir gaddarlık.

This script is a monstrosity.