Turkish-English translations for gaga:

beak · bill · other translations

gaga beak

Voodoo büyüsü, voodoo büyüsü, Martı gagası ve Mel'in kemiği, mor kalp ve dost gözyaşı

Voodoo spell, voodoo spell, seagull beak and bone of Mel, purple heart and tear of chum

Kapa şu ırkçı gaganı, seni ırkçı ırkçı!

Shut your racist beak, you racist racist!

Ama şu gagaya bak.

But look at that beak.

Click to see more example sentences
gaga bill

Çünkü çok büyük bir gagası varmış! LA LA LA LA yuk yuk yuk! Ooh.

Because he had a very big bill! LA LA LA LA yuk yuk yuk!

Penguenler foklara kıyasla çok ufak kalıyor olabilir. Ama jilet gibi keskin gagaları ve ateşli bir karakterleri var.

Penguins may be featherweights by comparison but they have razor sharp bills and a feisty character.

Kuzgunun gagası daha çok arta kalanlar için uygun.

The raven's bill is more suited to leftovers.

Click to see more example sentences