Turkish-English translations for galip:

winner · prevailing, prevailed · victorious, victory · winning · champion · other translations

galip winner

Bak, burada bir galip var.

Listen, we got a winner here.

Sanırım bu seni galip mi yapıyor?

I guess that makes you the winner?

Tek bir galip olacak, değil mi?

There's only one winner, right?

Click to see more example sentences
galip prevailing, prevailed

Bir kez daha özgürlüğün ve demokrasinin gücü galip geldi.

Once again, the powers of freedom and democracy prevail.

Ama bazen her şeye rağmen galip geliriz.

But sometimes, in spite of everything, we prevail.

Zayıf bir Gladyatöre zincirli olsa bile Spartacus galip geliyor!

Even chained to an inferior gladiator, Spartacus prevails!

Click to see more example sentences
galip victorious, victory

Biz galip gelmiştik!

We were victorious!

Galip Zaman Lordu olman yanlış.

'A Time Lord Victorious is wrong.'

Ve, her filmde, uzaylılar her zaman kötüydü ve hep Dünya galip geliyordu.

And, in every film, the aliens are always evil and Earth always is victorious.

Click to see more example sentences
galip winning

Bazen şeytan galip gelir.

But the Devil wins sometimes.

Lorenzo Kennedy hükmen galip sayıldı.

Lorenzo Kennedy, win by default.

galip champion

Çöl kasabası Po-Koro'dan, Bakir Maske galipleri ve yenilmez Koli şampiyonları, Hewkii ve Hafu!

From the desert village of Po-Koro, copper mask winners and undisputed kohlii champions, Hewkii and Hafu!