Turkish-English translations for garaj:

garage · parking · other translations

garaj garage

Sana haberlerim var. Yolun aşağısında üç tane garaj satışı var yarın.

Well, I've got news for you.. there's three Garage Sales down the road tomorrow.

Sen bir ağaç, garaj ya da ne bileyim

You could be a tree or a garage or

Garajda kiralık bir araba var, tamam mı?

You have a rental car in the garage, right?

Click to see more example sentences
garaj parking

Coleman Park yakınlarında bir garajda.

It's a garage near Coleman Park.

Hayır o her zaman garaja parkeder.

No, he always parks in the garage.