We also found translations for word gasp in English.

gasp

Onun meşru işletmeler sadece cephede şüphelenilen para aklama için, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp.

His legitimate businesses are just suspected fronts for money laundering, drug trafficking, and extortion.

Kod adı: Mutfak bıçağı olan bir bomba gasp edilmiş bir trende.

The bomb, code name "Kitchen knife" is on a hijacked train.

Nedir bu, bir çeşit gasp planı mı?

What is this, some kind of extortion scheme?

Hobileri arasında cinayet ve gasp da olan bir uyuşturucu taciriymiş.

He was a drug dealer whose hobbies include murder and extortion.

Bir gasp ayarlıyorum çok zor bir gasp.

I arrange a robbery a very difficult robbery.

Mutfak Bıçağı" olan bir bomba gasp edilmiş bir trende.

The bomb, code-named "Kitchen Knife," is on a hijacked train.

Karşı istihbarat, Terörizm, İntikam, Gasp için Özel Görevli.

Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, Extortion.

Cinayet, soygun, gasp, adam kaçırma.

Murder, robbery, extortion, kidnapping.

Muhtemelen bir gasp değil.

It's probably not a mugging.

Uyuşturucu ticareti, gasp

Drug trafficking. Extortion.