We also found translations for word gay in English.

gay

Ama bu şehirde binlerce, belki de birkaç yüz bin gay erkek vardır.

But there are thousands of gay men in this city, maybe a couple hundred thousand.

Evet ama sıradan bir gay düğünü değil.

Well, yes, but it's not just a gay wedding.

Bu da ne, bir tür gay barı mı?

What is this, some kind of gay bar?

O zaman sen kesinlikle gay değilsin.

Well, then you are definitely not gay.

Bir kız, Noel'de gerçekten gay erkek arkadaş ister?

But would a girl really want a gay boyfriend for Christmas?

Üzgünüm tatlım ama o gay.

I'm sorry, honey, but he's gay.

Belki bir gay bulurum ve o bana bu iyiliği yapar. İyilik mi?

Maybe I can even find a gay guy and he can do me the favor.

Sonra ben de dediğim ki, "Gay olmak için güzel bir gün.

Then I was going to say, "It's a good day to be gay.

Babam gay bu da onun erkek arkadaşı Steve.

And dad's gay now and this is his boyfriend Steve.

Ben gay değilim, tamam mı?

I'm not gay, all right?