Turkish-English translations for geçer:

passing · running · current · acceptable · other translations

geçer passing

Ne inanılmaz tatlı bir jest. Ama sanırım pas geçeceğim.

What an incredibly sweet gesture, but I think I'll pass.

İki yıl geçer ve iki tane daha gelir.

Two years pass and two more come.

Bir şeyler değişimi yapar ve zaman geçer, tamam mı?

Things do change and time does pass, right?

Click to see more example sentences
geçer running

Hangi nehir Irak üzerinden geçer?

Which river runs through Iraq?

Bir taraf Sfenksin başının üstünden geçer.

One side runs through the sphinx's head

geçer current

Bilirsiniz, isimler sülaleler ve unvanlar gelip geçer fakat para birimi bâki kalır.

See, names and lineages and titles. .they fade, but currency currency stays current.

geçer acceptable

Özel Birimle bağlantıya geçtim ve Bilal'in açıklaması kabul edildi.

I contacted Special Branch, and Bilal's explanation has been accepted.