Turkish-English translations for geçimsiz:

difficult · cantankerous · other translations

geçimsiz difficult

Harika biri ama soğuk ve geçimsiz.

She's great, but she's cold and difficult.

geçimsiz cantankerous

Ben de Kuzey neden bu kadar geçimsiz diyordum.

I wondered why the North was so cantankerous.