Turkish-English translations for geçit:

Stargate · parade · gate · passage · portal · passing, pass · passageway · gateway · crossing · alley · close · doorway · gap · causeway · walkway · gorge · other translations

geçit Stargate

Sonuç olarak, Yıldız Geçidi Komutası'nın çok değerli bir üyesi öldürüldü.

As a result, a very valuable member of Stargate Command was killed.

Artık Dünya'da ikinci bir Yıldız Geçidi yok.

There is no longer a second Stargate on Earth.

Ben Yıldız Geçidi Komutası'ndan Albay O'Neill.

I'm Colonel O'Neill from Stargate Command.

Click to see more example sentences
geçit parade

Çok güzel bir gün, ve harika bir geçit.

It's a wonderful day, and a terrific parade.

Ne bu, geçit töreni mi?

What is this, a parade?

Ayaklarım şişti ve lanet bir geçit töreni var.

My feet are swollen, and there's a goddamn parade.

Click to see more example sentences
geçit gate

Geçit bizde, Teal'c, Yarbay Carter ve Dr Jackson da.

We have the gate, Teal'c, Colonel Carter and Dr Jackson.

İki kelime: geçit adresi.

Two words: gate address.

Geçit kontrol, burası Ranger Bir.

Gate control, this is Ranger One.

Click to see more example sentences
geçit passage

Burada bir kapı varsa o zaman bu taşların arkasında bir geçit vardır. Belki başka bir çıkış da olabilir.

If there is a gate here then behind those stones there is a passage and maybe another way out.

O halde bu taşların arkasında bir geçit vardır

Then behind those stones there is a passage

Çocuklar, burada bir geçit var.

Guys, there's a passage down here.

Click to see more example sentences
geçit portal

Bekle, bekle. Zaman geçidi o zaman kapanacak? Şafakta mı?

Wait, wait, hold on, is that when the time portal closes, at dawn?

Dean bu bir insan geçidi.

Dean, it's a human portal.

Bir geçit. Ve seni John Malkovich'in içine götürüyor.

It's a portal, and it takes you inside John Malkovich.

Click to see more example sentences
geçit passing, pass

General, geçidi kontrol ettik.

General, we checked the pass.

İki gün sonra. Columbia geçidine varmıştı.

Two days later, he's already Columbia Pass.

Sonraki durak, Buzul Geçidi.

Next stop, Glacier Pass.

Click to see more example sentences
geçit passageway

Gizli bir kapı olmalı ya da bir geçit.

There's got to be a secret door or a passageway.

Bu duvarlar örtüşüyor ve arkada bir geçit var.

These walls overlap and there's a passageway back here.

Sonra eve geri döndük, ve Bayan Lenoir bu gizli geçiti açtı.

We ran back to the house, and Ms. Lenoir opened this secret passageway.

Click to see more example sentences
geçit gateway

Bu ağaç bir geçit. İki dünya arasındaki bir geçit.

This tree is a gateway between two worlds.

İki dünya arasındaki bir geçit.

A gateway between two worlds.

Dün bir şeyi açtık kötü bir geçit gibi bir şey.

We opened something, a gateway to something evil.

Click to see more example sentences
geçit crossing

En yakın geçit ne kadar uzakta?

How far to the nearest crossing?

Sağa dön, tek yol, yol çalışması, trafik ışıkları, otobüs şeridi, yaya geçidi, sadece sola dönüş, trafik ışıkları.

Right turn, one way, roadworks, traffic lights, bus lane, pedestrian crossing, left turn only, traffic lights.

O dar geçitten geçmek bir vakit kaybı.

Crossing that ravine is a foolish waste of time.

Click to see more example sentences
geçit alley

Bir şey yok, geçitte bir hareket yok.

We got nothing. Still no movement in the alley.

Evin arkasında bir geçit var.

There's an alley behind the house.

Her evi, her geçidi, her lanet kulübeyi arayın.

Search every house, every alley, every damn shed.

Click to see more example sentences
geçit close

Bu geçit sonsuza dek kapandı.

That door is closed forever.

Bekle, bekle. Zaman geçidi o zaman kapanacak? Şafakta mı?

Wait, wait, hold on, is that when the time portal closes, at dawn?

Ana hattaki bütün geçitler kapatıldı mı?

Have all the mainline crossings been closed?

Click to see more example sentences
geçit doorway

Başka bir geçit yok.

There's no other doorway.

Bir kapı, bir geçit oluşturdun.

You created a doorway, a portal.

Şimdi de geçit açılır.

And now the doorway opens.

geçit gap

İsimsiz küçük bir sokakta karanlık, küçük bir geçit.

In a dark little gap of some anonymous little street.

Paris, Londra, Delaware Su Geçidi.

Paris, London, the Delaware Water Gap.

Kuzey cephesi panzer Eisen'nin Losheim geçidine girdiğini bildiriyor.

Northern front reporting panzer Eisen entering Losheim Gap.

geçit causeway

Sekiz erkek şüpheli üç araçla Lake Pontchartrain Geçidi'ne doğru ilerliyor.

Eight male suspects, three vehicles heading to Lake Pontchartrain Causeway.

Rickenbacker Geçidine doğru ilerliyor.

Proceed to the Rickenbacker causeway.

geçit walkway

Hyatt Regency geçidi çökmüştü.

The Hyatt Regency walkway collapsed.

geçit gorge

Springfield geçidine hoş geldiniz.

Welcome to Springfield Gorge.