geçti

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

Evet, bak biliyorum o geçen sene bir hata yaptı Ama gerçekten iyi biridir

Yeah, look, I know she made a mistake last year, but she's actually a good person

Bu yüzden geçen gece oradaydın ve bu yüzden onu öldürdün.

That's why you were there last night and that's why you killed him.

O zaman belki ben çok geç olmadan yardım etmek için bir şeyler yapabilirdim.

Then maybe I could have done something to help before it was too late.

Ve tekrar, geçen akşam için çok özür dilerim.

And again, I'm really, really sorry about last night.

Kötü bir gün geçirdi. Çok, çok kötü bir gün.

I had a bad day a very, very bad day.

Bu yıl için artık çok geç ama sanıyoruz ki gelecek yıl değişik olacak.

It's too late for this year, but we believe that next year will be different.

Ben de sana söylemeliyim ki geçen gece benim için sadece "sen" değildi.

And I should probably tell you that last night, for me, wasn't really about you.

Bu onun için geçerli değil.

It's not about that for him.

Ama aslında bu benim için de geçerli.

But it's really It's for me, too.