Turkish-English translations for gecelik:

nightly, night · nightgown · nightshirt · gown · lingerie · nighty, nightie · per night · other translations

gecelik nightly, night

Dün gece için gerçekten özür dilerim, ama seninle konuşmam gereken bir şey var.

I'm really sorry about last night, but there's something I want to talk to you about.

Bu gece çok güzel bir gece, değil mi?

Tonight is really a beautiful night. right?

Yarın gece, sadece sen ve ben.

Tomorrow night, just you and me.

Click to see more example sentences
gecelik nightgown

Pijama. Üzgünüm tatlım ama gecelik giymeyeli yıllar oldu.

Sorry, honey, but I haven't worn a nightgown in years.

Gece için hangi geceliği tercih ediyorsun, Sonia?

Which nightgown would you prefer for the night, Sonia?

O bir elbise, canım. Gecelik değil.

It's a dress, love not a nightgown.

Click to see more example sentences
gecelik nightshirt

Tamam, benim sadece bir tane var: Gecelik entari giyemezsin.

Okay, I only have one: you can't wear a nightshirt.

Temiz bir gecelik ve çarşaflar.

A clean nightshirt and sheets.

Bir gecelik elbise, süveter

A nightshirt A dress, sweater

Click to see more example sentences
gecelik gown

Güzel bir gece elbisen var mı?

Have you got a nice evening gown?

Yeni sevgilisi için yeni bir gecelik Geri ver onu!

A new gown for her new partner Give it back!

Dün gece, üç kez onun elbisesini değiştirdim.

I changed her gown three times last night.

Click to see more example sentences
gecelik lingerie

Bir mayo, gecelik, mücevherler, cüzdan, çantalar var.

We've got a bathing suit, lingerie, jewels wallet, bags

İç çamaşırı, evlendiği gece için.

It's lingerie. For her wedding night.

İp, gecelik, parmak izi slâytları. Hiçbiri işe yaramaz.

The rope, lingerie, fingerprint slides, all useless.

Click to see more example sentences
gecelik nighty, nightie

Ali Baba mağaraya girdi" "ve dedi ki:" "'Ve şimdi, gecelerin gecesi.

'and Ali Baba entered the cave 'and then he said: "And now, nighty-night'.'

Her neyse! Ben bir gecelik bulayım.

Anyway, I'll find you a nightie.

Bu pis gecelik midemi bulandırıyor.

That filthy nightie is disgusting.

Click to see more example sentences
gecelik per night

Pardon, bir gece ücreti ne kadar?

Sorry, how much per night?.