geceyi

Dün gece için gerçekten özür dilerim, ama seninle konuşmam gereken bir şey var.

I'm really sorry about last night, but there's something I want to talk to you about.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Ama bu benim için büyük bir gece.

But this is a big night for me.

Pekala, önemli olan şey, şu an benim burada olmam, ve bu gece çok hoş görünüyorsun.

Well, the important thing is I'm here now, and you look really nice tonight.

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Hayır, bu iyi bir gece değil.

No, this is not a good night.

Bu senin için büyük bir gece.

This is a big night for you.

Bu onun için büyük bir gece gibi.

It's, like, a big, big night for him.

Ve bu gece, bütün bu insanlar senin için burada. Peki ya problem ne?

And tonight all of those people are here for you, so what's the problem?