Turkish-English translations for gelecekçi:

futurist · other translations

gelecekçi futurist

Hoş geldiniz, gelecekçiler, teknoloji severler ve geriye kalan harika saplar.

Welcome, futurists, cyberphiles and the rest of you dateless wonders.

Jacque Fresco bir gelecekçi.

Jacque Fresco is a futurist.

Gelecekçi Evet İtalyanlar.

Futurists? Yes, Italians.