gelecek

Carter, biliyorum bu kulağa garip gelecek, özellikle de benden gelince. Ama o böyle biri değil.

Carter, I know this is gonna sound weird, especially coming from me, but he's not like that.

Bu çok ilginç bir hikaye, gelecekten gelen çocuk ama mantıklı olmayan tek bir şey var.

It's a very interesting story, future boy but there's one thing that doesn't make sense.

Bu yıl için artık çok geç ama sanıyoruz ki gelecek yıl değişik olacak.

It's too late for this year, but we believe that next year will be different.

Ama gelecek olan para ile ilgili de çok farklı bir şey var.

Just, there's also something very different about the money coming in.

O buraya gelecek o zaman çünkü bu gece araba bana lazım.

So is she coming here? Because you know I need the car tonight.

Bir gün, bu sene veya belki gelecek sene başka bir yerde olacaksın.

One day, this year or maybe the next, you're gonna be somewhere else.

Çok ama çok kötü bir adam buraya gelecek ve

A very, very bad man is going to come here and

Hayır, bu ona iyi gelecek.

No, it's good for him.

Gerçekten kulağa çok garip gelecek ama yine de yapmak istiyorum tamam mı?

This is gonna sound really weird, but I really want you to do it, okay?

Önemli olan şimdi daha iyi olman ve yakında eve gelecek olman değil mi?

The important thing is that you're better. And that you're coming home soon, right?