Turkish-English translations for gelen:

coming · incoming · inbound · incident · comer · other translations

gelen coming

Tamam şimdi buraya gel.

Okay, now you come here.

Lütfen buraya gel ve bize yardım et!

Please come here and help us!

Onun için mi geldin?

Have you come for her?

Click to see more example sentences
gelen incoming

Bu sesli posta artık Hey, Izzie'yi arıyorum. Gelen mesajları kabul etmiyor.

This voice mail is no longer Hey, I'm looking for Izzie. accepting incoming messages.

Daha da gelen var, efendim.

Sir, we have more incoming.

İkinci dalga geliyor.

Second wave incoming.

Click to see more example sentences
gelen inbound

Bay Van Horn, helikopteriniz geldi.

Mr. van Horn, your helicopter's inbound.

Beş tane gelen yabancımız var, McGee.

We got five bogeys inbound, McGee.

İkinci ekip geliyor.

Second team inbound.

Click to see more example sentences
gelen incident

Liseli bir kızın başına korkunç bir olay geldi

A terrible incident happened to a high school girl

Biz bunu çekerken ilk gerçek olay meydana geldi.

While we were filming that the first real incident occurred.

Olaydan bir gün sonra, Vedek Bareil onu ziyarete geldi.

The day after the incident, Vedek Bareil came to visit him.

gelen comer

Ben dünyayı terk ettim. Gelenler ölür!

I Abandoned the world comers kill!

Tüm yeni gelenler gibi siz de idealistsiniz.

Like all new-comers, you have generous illusions.