Turkish-English translations for gelir:

means · income · takings · revenues, revenue · return · rente · other translations

gelir means

Sonunda bir şeyler hissettiğim anlamına gelir ve şu an ben kendimi mutlu hissediyorum.

It means that I'm finally feeling something, and right now, I I feel happy.

Ama bu benim için ne anlama gelir biliyorsun, Phil.

But you know what this means to me, Phil.

Evet, gelirim ve O kadar da kötü değildir.

Yeah, I mean I come and This is not so bad.

Click to see more example sentences
gelir income

Ayrıca, karmaşık bir ailem var ve çeşitli gelir akışlarım. .ben öldükten sonra da devam edecek.

Also, I have a complicated family, and various income streams that will continue after I die.

Bu bizim için ikinci bir gelir kapısı olabilir.

It could be a nice second income for us.

Değil, sabit bir gelir bazı kıdemli vatandaş.

Not some senior citizen on a fixed income.

Click to see more example sentences
gelir takings

Evet, ben de seninle geliyorum ve biraz da su alıyorum.

Yeah, I'm coming with you, and I'm taking some water.

Ben memur Carter, seni eve götürmek için geldim.

I'm Officer Carter, here to take you home.

Bu yüzden onları Hong Kong'a geri götürmek için geldim.

So I've come back to take them to Hong Kong.

Click to see more example sentences
gelir revenues, revenue

Özel ajan van Alden. Milli Gelir Bürosu.

Special Agent Van Alden, Bureau of Internal Revenue.

Bu sana harika bir gelir akışı sağlıyor.

This is a great, uh, revenue stream for you.

Yeni bir gelir kaynağı!

A new revenue source!

Click to see more example sentences
gelir return

Onun için geri geleceğim.

I'll return for her.

Evet. Ben de onu vermeye geldim.

Yes, and I'm here to return it

Bay Kelly'ye bir şeyi geri vermek için geldim.

I came to return something to Mr. Kelly.

Click to see more example sentences
gelir rente

Nads, buraya ilk ben geldim, kirayı ben ödedim.

Nads, I got here first, I've paid advance rent.