Turkish-English translations for gelme:

coming · arriving, arrival · other translations

gelme coming

Git ve asla geri gelme.

Go and never come back.

Git biraz daha oyna ve geri gelme.

Go play some more and don't come back!

Kendine kahve al ve geri gelme, tamam mı?

Go get coffee and don't come back, all right?

Click to see more example sentences
gelme arriving, arrival

Buraya gelmeden önce bekleyen bir kadın gördün mü?

Did you see a woman waiting here before I arrived?

Efendim, doğum günü kartları gelmeye başladı. Bir kaç da hediye.

And, sir, birthday cards have started to arrive, a few presents.

Doğum günü kartları gelmeye başladı.

Birthday cards have started to arrive.

Click to see more example sentences