gemisinde

Ian Rutherford'un, iki hafta önce bir kargo gemisinde kaybolduğu bildirildi.

Ian Rutherford was reported missing off a cargo ship two weeks ago.

Kaptan Cook dedi bir dahaki İngiliz gemisinde Kral George var.

Captain Cook say King George come on next English ship.

Bir atın uzay gemisinde işi ne?

What's a horse doing on a spaceship?

Bu insanlar bir uzay gemisinde olduklarını bilmiyor.

These people don't know they're on a spaceship.

Biliyor musun biz bir İtalyan yolcu gemisinde çalıştık?

Did you know we worked on an Italian cruise ship?

Uzay gemisinde bir değişiklik var mı?

Any changes on the space ship?

Ben bir yıldız gemisinde Şef mühendisim.

I'm the chief engineer of a starship.

O Wraith gemisinde Wraithler de var Doktor.

There's also Wraith aboard that Wraith ship, doctor.

Neden her Alman gemisinde lahana kokusu oluyor?

Why does every German boat smell of cabbage?

Borg gemisinde hâlhâlâ bir hasar yok.

Still no damage to the Borg vessel.